Byn Förr

Sedan Bäskån gjort sin stora sväng omkring Näset bildar den vid västra sidan av detta näs det långa men smala Latikselet. Söder om detta sel höja sig de två bergen Södra och Norra Latikberget. I södra sluttningen av södra Latikberget och i norra sluttningen av Norra Latikberget samt vid nordvästra sidan av Bomsjön och på Näset vid Bäskån ligger byn Latikberg,en av de äldsta, största och vackraste byarna inom Vilhelmina socken. Hemmanen i södra sluttningen av Södra Latikberget och vid Bomsjön kallas Södra Latikberg. Dessa hemman äro i jordeboken betecknade med N:is 1 och 2 för hemmanen i bergsluttningen och med N:o 3 för hemmanet vid Bomsjön. Hemmanen på sluttningen av Norra Latikberget och på Näset kallas Norra Latikberg och dessa hemman äro i jordeboken betecknade med N:is 4 och 5. Norra Latikberget kallades till att börja med Latiksele och ansågs vara en lappby. I senare tid ha dessa två byar mer och mer förenats till en enda by: Latikberg. Lappmannen Johan Larsson hade till K. B. ingivit ansökan om tillstånd att få anlägga och upparbeta ett krononybygge vid Latikselet och Bäskån i Åsele socken. Med anledning härav förrättades anläggningssyn å det ansökta nybygget den 22 september 1777.

Källa: Gamla byar i Vilhelmina av O.P. Pettersson.